Ansökan om byggnadslov inlämnad till Sigtuna kommun