Byggnationen enligt plan!

Taklagsfest!
maj 15, 2018
Klicka här för film som visar bygget 4 sept!
september 14, 2018
Show all

Byggnationen avancerar och går planenligt med alla moment!

Plåt-täckningen av taket är snart klar.

I husdel A har nu invändiga ytskikt (målning, golvläggning, kakling etc) påbörjats.

I mitten av september monteras byggnadsställningen runt husdel A- och B bort.

Bilderna är tagna 4é september