Följ byggnationen

mars 7, 2017

Nyhetsbrev Nr 1

Detta Nyhetsbrev Nr 1 sändes via email till alla köpare 2017-03-07. Nyhetsbrev Nr 1 170307
februari 27, 2017

Ansökan om byggnadslov inlämnad till Sigtuna kommun

februari 8, 2017

Markarbeten startade!

Infrastruktur och markarbeten är i full gång ute på Steninge – nu även på vår tomtmark som redan avverkats från skog, jordlager hyvlats av och sprängning förberetts!